משלוחים מהירים לכל הארץ
שירות לקוחות זמין במסנג׳ר פייסבוק

משלוחים תוך 3 ימים

שירות לקוחות זמין

פריסה עד 6 תשלומים

תקנון משלוחים והחזרות

הובלות ואספקה:

 1. זמני אספקת המוצרים ייעשו עפ”י זמני האספקה בין 3-5 ימים (7 ימים באזורי מעבר לקו הירוק) וזאת החל ממועד אישור ההזמנה ע”י מפעילת האתר, מועדי האספקה מותנים בכך שהמוצר במלאי.
 2. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאיחור ו/או עיכוב באספקה או לאי אספקה שנגרם כתוצאה מהלקוח עצמו ו/או מכוח עליון או אירועים שאינם בשליטתה.
 3. שירות ההובלות יתבצע באמצעות כל חברת הובלות אשר עמה תעבוד מפעילת האתר (להלן: “חברת ההובלות”), השירות  מוענק בתחומי מדינת ישראל.
 4. יובהר כי מפעילת האתר לא תישא באיחור אשר נובע בעקבות חברת ההובלות, אלא בגין איחור שלה בלבד.
 5. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי הלקוח, תוחזר ההזמנה למפעילת האתר ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
 6. במשלוח המוצרים בשנית יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי ההובלה הראשוניים גם בתשלום דמי הובלה נוספים.
 7. אי עמידת מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא תפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה.
 8. יודגש ויצוין מעתה כי במידה של סתירה בין הנאמר בתקנון זה לבין תנאי המכירה המפורטים ליד כל מוצר, תנאי במכירה הכתובים ליד כל מוצר יגברו.

ביטול עסקה:

 1. החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, ו/או בכפוף למדיניות מפעילת האתר, כפי שתקבע מעת לעת.
 2. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיפים אלו, תחייב את המזמין בדמי הובלה ובתוספת:  5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, לפי הנמוך מבינהם. אם בעקבות ביטול עסקה, חברת האשראי גבתה מהעוסק תשלום עבור ביטולה, העוסק יכול לחייב את הצרכן על פי חוק להגנת הצרכן.
 3. ביטול עסקה וקבלת החזר כספי על מוצרים שאריזתם לא נפתחה או נפגמה,   ניתן לבצע עד 14 ימים (שימו לב: לא ימי עסקים) מיום אספקתו/ם או מיום קבלת מסמך העסקה, לפי המאוחר מבניהם,  כאשר מדובר במוצר/ים שנרכש/ו במחיר מלא, על מנת לבצע החזרת מוצר או החלפתו על המוצר/ים מוחזר/ים להיות באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש.
 4. הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי הובלה גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
 5. ביטול ייעשה בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל מפעילת האתר.
 6. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר אך ורק בכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה באתר ובאופן בו בוצעה (כלומר, עסקה שבוצעה בתשלומים- תזוכה במספר תשלומים בהתאמה, ועסקה שבוצעה בתשלום אחד בודד- תזוכה בתשלום אחד בודד בהתאמה).
 7. במידה וישנה אי התאמה ו/או פגם במוצר אשר מקורו במפעילת האתר, מפעילת האתר מתחייבת לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה והכול בכפוף לכתב האחריות.
 8. מפעילת האתר רשאית להפסיק את מכירת המוצרים באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה מפעילת האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד המוצרים ואו במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמה לרבות הוראות תקנון זה.

0